You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Doprava a platba

Osobní odběr ZDARMA - Lesnická 6, Praha 5, dle telefonické dohody - tel.: +420 725 483 486 (Líba)

Česká pošta: 90 Kč (+ 40 Kč dobírka)

PPL: 90 Kč (+ 40 Kč dobírka)
Pozn: U bankovních převodů se částka 40 Kč odečítá od celkové částky poštovného

Na Slovensko nezasíláme zboží na dobírku, jen při platbě předem na účet u Fio banky:
číslo účtu: 25001304928330. Pokud chcete dodat kalendáře na Slovensko, pište prosím na objednavky@darkysnapadem.cz .

Platby

Dobírkou prostřednictvím České pošty.
Bankovním převodem nebo složením na bankovní účet. Číslo účtu: 2500130492/2010
Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1.

Obchodní podmínky

Patagonie s.r.o. - provozovatel eshopu www.kouzelnehrackarstvi.cz

Provozovatel
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.darkysnapadem.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.darkysnapadem.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zboží neodpovídá vašim představám, můžete ho samozřejmě dle uvedených podmínek do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu vrátit. Pokud se tak rozhodnete, je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 2 hodin od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí objednávky. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Záruka a reklamace

Záruční doby začínají běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny.
Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.
Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Na Slovensko nezasíláme zboží na dobírku, ale jen při platbě předem na účet u Fio Banky, účet: 2500130492/8330. Pokud chcete dodat kalendáře na Slovensko, pište prosím na office@kouzelnehrackarstvi.cz.


Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu www.darkysnapadem.cz, se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka.